Knyga turi būti kirvis, tinkantis iškirsti jūrai, kuri mumyse užšaloFranz Kafka

Černiahovskas

Černiachovsko biudžetinė municipalinė įstaiga „Centralizuota bibliotekų sistema“