Žvelgdama praeitin, kaskart žaviuosi literatūros galia kurti gyvenimą. Jei šiandien vėl būčiau jauna ir ieškočiau savęs šiame pasaulyje, tai daryčiau skaitydama – taip pat kaip ir jaunystėje.Maya Angelou

Draugai

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“. Jungtinės veiklos sutartis pasirašyta 2008 m. spalio 10 d. Bendros veiklos: vaikų darbų parodos, rytmečiai, garsinio skaitymo popietės, tradiciniai Bibliotekų savaitės ir Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai.

 

 

 


Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija. Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2011 m. sausio 25 d. Bendros veiklos: kultūrinių, edukacinių, informacinių projektų rengimas ir įgyvendinimas, saviraiškos darbų parodų organizavimas ir pristatymas.

 

 

 


Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras. Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2011 m. sausio 25 d.Bendros veiklos: kultūrinių, edukacinių, informacinių projektų vaikams, šeimai ir bendruomenei rengimas ir įgyvendinimas, neįgalių vaikų socialinės integracijos gerinimas, plečiant jų užimtumą, gerinant aplinką, saviraiškos darbų parodų organizavimas ir pristatymas.

 

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Miesto filialo ir Marijampolės mokyklos-darželio „Žiburėlis“ bendradarbiavimas prasidėjo 2010 metais Nacionalinės bibliotekų savaitės metu, kai buvo  visuomenei pristatyta pirmoji šios mokyklos mokinės Vainetos Verbanovaitės piešinių paroda „Pasaulis mano akimis“. Mergaitė piešia koja, nes cerebrinio paralyžiaus būsena riboja jos judesius. Vainetos paveikslai piešti akvarele, guašu, flomasteriais, spalvotais pieštukais, paskutinieji darbai tapyti aliejiniais dažais ant drobės.

 

Nuo to laiko Vaineta tapo aktyvia bibliotekos lankytoja. Ji domisi viskuo – grožinės literatūros knygomis, gamtos, meno, mokslo enciklopediniais leidiniais. Atvykusi į biblioteką Vaineta mielai naudotųsi ir kompiuteriu, jeigu jis būtų pritaikytas valdyti koja, t.y. visa kompiuterinė įranga stovėtų ant žemo staliuko, o sėdėjimui būtų skirta maža kėdutė.

 

Marijampolės  „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro dailės būreliui „Vaivorykštė“ vadovauja mokytoja Jūratė Olbergienė. 2011 metais Miesto filiale vyko šio būrelio piešinių parodos, skirtos Sausio 13-osios 20-mečiui paminėti, pristatymas; vyko literatūrinė-muzikinė kompozicija „Atmintis gyva, nes liudija“.

 

Nacionalinės bibliotekų savaitės ir Šiaurės šalių bibliotekų savaitės metu Miesto filiale vyksta akcijos, rytmečiai, garsiniai skaitymai, ekskursijos, kuriuose dalyvauja Marijampolės mokyklos-darželio grupės ir klasės. Šių renginių metu sveiki ar turintys negalią vaikai susipažįsta su biblioteka, jos teikiamomis paslaugomis, skaito knygas, naudojasi vieša interneto prieiga. Šių savaičių metu moksleiviai pristato savo darbus (piešinius, skirtukus, suvenyrus, šventinius akcentus) kitiems bibliotekos lankytojams, tuo mažindami sveikųjų ir turinčiųjų negalią atskirtį.

 


Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla. Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2012 m. vasario 28 d.Bendros veiklos: kultūrinių, edukacinių, informacinių projektų rengimas ir įgyvendinimas, saviraiškos darbų parodų organizavimas ir pristatymas.